skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es

OBRA ACABADA

CLIENT

PRESSUPOST

93.539,49€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuació: 2 mesos

Any d’execució: 2018

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Realització per zona muntanyosa de carril de bicicletes, per als vianants i els encreuaments i arribades a zones urbanes de connexió.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Zona de muntanya amb connexió a la ciutat de Rubí.

Back To Top