Demolició mecànica a Barcelona

Posted · Add Comment

Hercal està executant la demolició mecànica en un local situat a Gran Via de les Corts Catalanes per a Construccions ACR. Els treballs de demolició combinen mitjans manuals i mecànics i inclouen la demolició de fàbrica de maó, la demolició de l’envà perimetral de la planta soterrani, la demolició de la plataforma soterrani i els revestiments dels pilars existents.

Demolició mecànica: descripció dels treballs.

Demolició fàbrica de maó:

Demolició de fàbrica de maó perforat per mitjans manuals sense afectar a l’estabilitat dels elements constructius contigus, incloent la neteja, aplec, retirada i càrrega de runa sobre contenidor.

Demolició envà perimetral de 4 cm de la planta soterrani:

Demolició de l’envà de 4 centímetres existent a manera de cambra d’aire en les dues mitgeres de la planta soterrani. Inclou la retirada de la runa al contenidor situat a la planta baixa, així com el transport i gestió de residus.

Demolició mecànica de la plataforma soterrani:

Demolició de plataforma de formigó existent en planta soterrani, d’aproximadament 50 centímetres d’altura i una superfície de 30 metres quadrats amb mitjans mecànics, amb martell elèctric, i retirada de la runa per mitjans manuals.

Demolicions mecàniques a Barcelona

Els treballs inclouen la retirada de l’estructura mecànica a la zona de la bomba del grup hidràulic, així com la pròpia bomba. L’objectiu és rebaixar la zona fins a la cota del gres contigu.

Demolicion de revestiments en els pilars existents:

Els treball de demolició mecànica a Barcelona inclouen la demolició del revestiment actual a pilars de les plantes soterrani i baixa, que presenten un diàmetre de 40 centímetres per 2,5 i 4,5 metres d’altura. Com en els casos anteriors, inclou la retirada manual de runa al contenidor ubicat a la planta baixa.

Les demolicions mecàniques i manuals segons el cas, inclouen la sabata contínua, l’escala i l’altell del local situat a la Gran Via de les Corts Catalanes. Hercal també executarà el repicat de revestiments i el sanejat de sostres.

Hercal disposa de l’equip tècnic, mitjans humans i maquinària pròpia, incloent robots de demolició, necessaris per a realitzar tot tipus d’enderrocs i demolicions, així com la càrrega, transport i gestió dels residus generats amb total solvència, seguretat, qualitat i sempre dins els terminis pactats.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
PageLines