“A Hercal disposem d’equip tècnic, mitjans humans i la maquinària pròpia necessària per a la gestió mediambiental amb total solvència, seguretat i qualitat”.